Mỹ cảnh báo những người mua thuốc thú y để... điều trị COVID-19

FDA cảnh báo người dân không tự ý dùng loại thuốc thú y Ivermectin dành cho ngựa để điều trị COVID-19. Ảnh: FDA
FDA cảnh báo người dân không tự ý dùng loại thuốc thú y Ivermectin dành cho ngựa để điều trị COVID-19. Ảnh: FDA
FDA cảnh báo người dân không tự ý dùng loại thuốc thú y Ivermectin dành cho ngựa để điều trị COVID-19. Ảnh: FDA
Lên top