Mỹ cấm tải ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc từ 20.9

Các biểu tượng ứng dụng TikTok và WeChat trên màn hình điện thoại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Các biểu tượng ứng dụng TikTok và WeChat trên màn hình điện thoại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Các biểu tượng ứng dụng TikTok và WeChat trên màn hình điện thoại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Lên top