Mỹ cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới

Nhà khoa học hàng đầu Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học hàng đầu Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AFP.
Nhà khoa học hàng đầu Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AFP.
Lên top