Mỹ cam kết thêm 36 triệu USD hỗ trợ ngành năng lượng Việt Nam

Lễ ký kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: USAID
Lễ ký kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: USAID
Lễ ký kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: USAID
Lên top