Mỹ cam kết sẽ cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Mỹ cam kết cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Ảnh: AFP
Mỹ cam kết cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Ảnh: AFP
Mỹ cam kết cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Ảnh: AFP
Lên top