Mỹ cam kết 5 ưu tiên ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, độc lập

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cùng các sinh viên Đại học Hà Nội. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cùng các sinh viên Đại học Hà Nội. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cùng các sinh viên Đại học Hà Nội. Ảnh: Vân Anh
Lên top