Mỹ: Ca thứ 2 tử vong tại Washington, New York xác nhận ca COVID-19 đầu tiên

Người dân đi bộ trên đường phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Người dân đi bộ trên đường phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Người dân đi bộ trên đường phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Lên top