Mỹ: Cả bang thương tiếc cuộc đời ngắn ngủi của cây ngô giữa đại dịch

Cây ngô mọc lên ngay ở vết nứt giao lộ Đường 57 và đại lộ Minnesota ở bang Nam Dakota, Mỹ. Ảnh: AP
Cây ngô mọc lên ngay ở vết nứt giao lộ Đường 57 và đại lộ Minnesota ở bang Nam Dakota, Mỹ. Ảnh: AP
Cây ngô mọc lên ngay ở vết nứt giao lộ Đường 57 và đại lộ Minnesota ở bang Nam Dakota, Mỹ. Ảnh: AP
Lên top