Mỹ bổ sung tên lửa uy lực có thể nghiêng cán cân sức mạnh ở Thái Bình Dương

Tên lửa tấn công của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tên lửa tấn công của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tên lửa tấn công của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top