Mỹ bị tố ngăn cản ảnh hưởng của Trung Quốc với các nước đang phát triển