Mỹ bị cô lập hoàn toàn tại Hội đồng Bảo an với quyết định về Jerusalem

Tất cả thành viên Hội đồng Bảo an chỉ trích quyết định của Mỹ với Jerusalem trong phiên họp ngày 8.12. Ảnh: Reuters
Tất cả thành viên Hội đồng Bảo an chỉ trích quyết định của Mỹ với Jerusalem trong phiên họp ngày 8.12. Ảnh: Reuters