Mỹ: Bị bắt vì dùng tiền vay hỗ trợ COVID-19 mua Lamborghini và đồ xa xỉ

David T.Hines đã mua một chiếc siêu xe thể thao Lamborghini trị giá hơn 300.000 USD vào ngày 18.5 bằng tiền vay hỗ trợ trả lương từ chính phủ liên bang. Ảnh: AFP
David T.Hines đã mua một chiếc siêu xe thể thao Lamborghini trị giá hơn 300.000 USD vào ngày 18.5 bằng tiền vay hỗ trợ trả lương từ chính phủ liên bang. Ảnh: AFP
David T.Hines đã mua một chiếc siêu xe thể thao Lamborghini trị giá hơn 300.000 USD vào ngày 18.5 bằng tiền vay hỗ trợ trả lương từ chính phủ liên bang. Ảnh: AFP
Lên top