Mỹ: Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19

Một phòng chăm sóc đặc biệt ở Mỹ. Ảnh: Getty Images
Một phòng chăm sóc đặc biệt ở Mỹ. Ảnh: Getty Images
Một phòng chăm sóc đặc biệt ở Mỹ. Ảnh: Getty Images
Lên top