Mỹ bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria

Mỹ bắt đầu rút toàn bộ quân khỏi Syria. Ảnh: AP
Mỹ bắt đầu rút toàn bộ quân khỏi Syria. Ảnh: AP
Mỹ bắt đầu rút toàn bộ quân khỏi Syria. Ảnh: AP
Lên top