Mỹ bất ngờ phát hiện thêm ca mắc biến chủng COVID-19 thứ 2

Mỹ phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới thứ 2 tại California, 24h sau khi phát hiện ca đầu tiên ở Colorado. Ảnh: AFP
Mỹ phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới thứ 2 tại California, 24h sau khi phát hiện ca đầu tiên ở Colorado. Ảnh: AFP
Mỹ phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới thứ 2 tại California, 24h sau khi phát hiện ca đầu tiên ở Colorado. Ảnh: AFP
Lên top