Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ bao vây Syria, sẵn sàng tấn công quân sự