Mỹ: Bão Hanna đổ bộ, rung chuyển bờ biển Texas

Cảnh báo bão trên đường phố ở Corpus Christi,Texas ngày 24.7,  trước khi cơn bão đổ bộ. Ảnh: NYTimes
Cảnh báo bão trên đường phố ở Corpus Christi,Texas ngày 24.7, trước khi cơn bão đổ bộ. Ảnh: NYTimes
Cảnh báo bão trên đường phố ở Corpus Christi,Texas ngày 24.7, trước khi cơn bão đổ bộ. Ảnh: NYTimes
Lên top