Mỹ ban hành quy định visa mới

Khách du lịch quốc tế xếp hàng để qua cửa kiểm soát hộ chiếu tự động tại sân bay quốc tế Miami.
Khách du lịch quốc tế xếp hàng để qua cửa kiểm soát hộ chiếu tự động tại sân bay quốc tế Miami.