Mỹ bàn giao khu lưu trú 1 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour; Tùy viên Quốc phòng Mỹ Thomas Stevenson và các quan chức Việt-Mỹ tại lễ bàn giao cơ sở lưu trú cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour; Tùy viên Quốc phòng Mỹ Thomas Stevenson và các quan chức Việt-Mỹ tại lễ bàn giao cơ sở lưu trú cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại biện lâm thời Mỹ Marie Damour; Tùy viên Quốc phòng Mỹ Thomas Stevenson và các quan chức Việt-Mỹ tại lễ bàn giao cơ sở lưu trú cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top