Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công ở Texas 

Người dân ở Austin, Texas, Mỹ, đẩy xe trên một đoạn đường tuyết phủ kín. Ảnh: AFP.
Người dân ở Austin, Texas, Mỹ, đẩy xe trên một đoạn đường tuyết phủ kín. Ảnh: AFP.
Người dân ở Austin, Texas, Mỹ, đẩy xe trên một đoạn đường tuyết phủ kín. Ảnh: AFP.
Lên top