Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Tác động tức khắc trên mặt trận ngoại giao

Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI). Ảnh: AMTI
Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI). Ảnh: AMTI
Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI). Ảnh: AMTI
Lên top