Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Không chỉ là tuyên bố suông

Máy bay Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động bay trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông hôm 17.7. Nguồn: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ
Máy bay Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động bay trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông hôm 17.7. Nguồn: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ
Máy bay Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động bay trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở Biển Đông hôm 17.7. Nguồn: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ
Lên top