Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria ngày 13.4. Ảnh: Reuters
Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria ngày 13.4. Ảnh: Reuters
Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria ngày 13.4. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM