Mỹ: 400 ca mắc COVID-19 trong một nhà tù ở thành phố Chicago

Nhà tù Cook County ở thành phố Chicago với ít nhất 400 người mắc COVID-19. Ảnh: Reuters
Nhà tù Cook County ở thành phố Chicago với ít nhất 400 người mắc COVID-19. Ảnh: Reuters
Nhà tù Cook County ở thành phố Chicago với ít nhất 400 người mắc COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top