Mỹ: 2 thợ tóc mắc COVID-19 nhưng 140 người tiếp xúc họ lại âm tính bất ngờ

140 khách hàng không nhiễm virus dù tiếp xúc với 2 thợ tóc mắc COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
140 khách hàng không nhiễm virus dù tiếp xúc với 2 thợ tóc mắc COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
140 khách hàng không nhiễm virus dù tiếp xúc với 2 thợ tóc mắc COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top