Mỹ: 140 khách phơi nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với 2 thợ làm tóc

140 khách hàng phơi nhiễm SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với 2 thợ tóc đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
140 khách hàng phơi nhiễm SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với 2 thợ tóc đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
140 khách hàng phơi nhiễm SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với 2 thợ tóc đã mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top