Muôn màu thông điệp năm mới 2020 của lãnh đạo thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới. Ảnh: China Daily
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới. Ảnh: China Daily
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới. Ảnh: China Daily
Lên top