Mumbai đóng điểm tiêm chủng khi Ấn Độ ghi nhận kỷ lục lây nhiễm mới

Thông báo trung tâm tiêm chủng hết vaccine COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 30.4. Ảnh: AFP.
Thông báo trung tâm tiêm chủng hết vaccine COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 30.4. Ảnh: AFP.
Thông báo trung tâm tiêm chủng hết vaccine COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 30.4. Ảnh: AFP.
Lên top