Mũi nhắc lại vaccine Trung Quốc CanSinoBIO tạo kháng thể kỷ lục

Vaccine COVID-19 của Công ty CanSinoBIO Trung Quốc. Ảnh: VCG
Vaccine COVID-19 của Công ty CanSinoBIO Trung Quốc. Ảnh: VCG
Vaccine COVID-19 của Công ty CanSinoBIO Trung Quốc. Ảnh: VCG
Lên top