Mức tín nhiệm đối với các lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc như thế nào?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Lên top