Mục sở thị xác ướp Ai Cập được bảo quản hoàn hảo 3.000 năm

Các nhà khảo cổ Ai Cập mở quan tài xác ướp. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ Ai Cập mở quan tài xác ướp. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ Ai Cập mở quan tài xác ướp. Ảnh: AFP
Lên top