Mục sở thị tòa nhà 5 tầng ở Thượng Hải “đi bộ” đến địa điểm mới

Tòa nhà 85 năm được di dời trong nỗ lực bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử của thành phố Thượng Hải. Ảnh: CNN
Tòa nhà 85 năm được di dời trong nỗ lực bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử của thành phố Thượng Hải. Ảnh: CNN
Tòa nhà 85 năm được di dời trong nỗ lực bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử của thành phố Thượng Hải. Ảnh: CNN
Lên top