Mục sở thị sao Hỏa rung lắc do động đất mạnh

Hình minh họa tàu vũ trụ InSight của NASA và các thiết bị từ sứ mệnh được triển khai trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Hình minh họa tàu vũ trụ InSight của NASA và các thiết bị từ sứ mệnh được triển khai trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Hình minh họa tàu vũ trụ InSight của NASA và các thiết bị từ sứ mệnh được triển khai trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top