Mục sở thị mở quan tài xác ướp Ai Cập nguyên vẹn 2.500 năm

Xác ướp Ai Cập còn nguyên vẹn trong quan tài cổ 2.500 tuổi được mở hôm 3.10. Ảnh: Reuters
Xác ướp Ai Cập còn nguyên vẹn trong quan tài cổ 2.500 tuổi được mở hôm 3.10. Ảnh: Reuters
Xác ướp Ai Cập còn nguyên vẹn trong quan tài cổ 2.500 tuổi được mở hôm 3.10. Ảnh: Reuters
Lên top