Mục sở thị Hải quân Việt Nam tập luyện cho Army Games 2021

Tàu hộ vệ của Hải quân Việt Nam tham gia Army Games 2021 được chào đón long trọng tại bến tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: BQP Nga
Tàu hộ vệ của Hải quân Việt Nam tham gia Army Games 2021 được chào đón long trọng tại bến tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: BQP Nga
Tàu hộ vệ của Hải quân Việt Nam tham gia Army Games 2021 được chào đón long trọng tại bến tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: BQP Nga
Lên top