Mục sở thị chuyên cơ, tàu hỏa, xế sang chở ông Kim Jong-un công du nước ngoài

Chiếc xe sang ông Kim Jong-un sử dụng để dự thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: NKPP.
Chiếc xe sang ông Kim Jong-un sử dụng để dự thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: NKPP.
Chiếc xe sang ông Kim Jong-un sử dụng để dự thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: NKPP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top