Mục sở thị chiến đấu cơ Nga tiếp nhiên liệu ngoạn mục trên không

Chiến đấu cơ Nga tiếp liệu trên không. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Chiến đấu cơ Nga tiếp liệu trên không. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Chiến đấu cơ Nga tiếp liệu trên không. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top