Mức phạt "không thấm vào đâu" vụ Facebook rò rỉ 50 triệu dữ liệu người dùng

Mức tiền phạt được đánh giá là "nhỏ" so với tài sản của Facebook, riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, Facebook có doanh thu tới hơn 15 tỉ USD. Ảnh: Reuters.
Mức tiền phạt được đánh giá là "nhỏ" so với tài sản của Facebook, riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, Facebook có doanh thu tới hơn 15 tỉ USD. Ảnh: Reuters.
Mức tiền phạt được đánh giá là "nhỏ" so với tài sản của Facebook, riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, Facebook có doanh thu tới hơn 15 tỉ USD. Ảnh: Reuters.
Lên top