Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử vượt quá mức cảnh báo

Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử đang vượt quá mức cảnh báo. Ảnh: China Daily
Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử đang vượt quá mức cảnh báo. Ảnh: China Daily
Mực nước ở nhiều đoạn của sông Dương Tử đang vượt quá mức cảnh báo. Ảnh: China Daily
Lên top