Mực nước ở nhiều đập của Thái Lan vượt ngưỡng an toàn

Ảnh chụp đập Lam Takhong ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 18.10. Ảnh: Bangkok Post
Ảnh chụp đập Lam Takhong ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 18.10. Ảnh: Bangkok Post
Ảnh chụp đập Lam Takhong ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, ngày 18.10. Ảnh: Bangkok Post
Lên top