Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp vượt 20m so với giới hạn an toàn

Lên top