Mua xổ số duy nhất 1 dãy số 12 năm ròng, người đàn ông trúng giải độc đắc

Người đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc trị giá 50.000 USD nhờ chỉ chọn 1 dãy số trong suốt 12 năm chơi xổ số của mình. Ảnh: AFP
Người đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc trị giá 50.000 USD nhờ chỉ chọn 1 dãy số trong suốt 12 năm chơi xổ số của mình. Ảnh: AFP
Người đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc trị giá 50.000 USD nhờ chỉ chọn 1 dãy số trong suốt 12 năm chơi xổ số của mình. Ảnh: AFP
Lên top