Mưa tên lửa lại trút xuống căn cứ Syria từng bị 59 Tomahawk của Mỹ tấn công

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa tấn công Damascus hôm 14.4. Ảnh: Reuters.
Phòng không Syria đánh chặn tên lửa tấn công Damascus hôm 14.4. Ảnh: Reuters.
Phòng không Syria đánh chặn tên lửa tấn công Damascus hôm 14.4. Ảnh: Reuters.