Mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp sẽ đạt cực đại vào tuần tới

Bạn nên đến một nơi có thể nhìn rõ đường chân trời để ngắm mưa sao băng. Ảnh: AFP
Bạn nên đến một nơi có thể nhìn rõ đường chân trời để ngắm mưa sao băng. Ảnh: AFP
Bạn nên đến một nơi có thể nhìn rõ đường chân trời để ngắm mưa sao băng. Ảnh: AFP
Lên top