Mưa sao băng chưa từng thấy sắp xuất hiện trên Trái đất

Mưa sao băng Lyrid ở Anh, tháng 4.2021. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Lyrid ở Anh, tháng 4.2021. Ảnh: AFP
Mưa sao băng Lyrid ở Anh, tháng 4.2021. Ảnh: AFP
Lên top