Mưa lũ Trung Quốc chuyển miền bắc, đến lượt sông Hoàng Hà chịu trận

Đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà xả lũ ngày 15.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà xả lũ ngày 15.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà xả lũ ngày 15.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top