Mưa lũ tiếp diễn khó lường, Trung Quốc gấp rút cứu đê

Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang gấp rút gia cố đê ở khu vực hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: GT
Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang gấp rút gia cố đê ở khu vực hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: GT
Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang gấp rút gia cố đê ở khu vực hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Ảnh: GT
Lên top