Mưa lũ tấn công, hơn 500 di tích văn hóa Trung Quốc thiệt hại nặng

Lên top