Mưa lũ nguy cấp, sông lớn Trung Quốc tăng 2 cấp cảnh báo chỉ trong 4 ngày

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lũ lụt đang xảy ra cùng lúc tại sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Thái Hồ... khiến tình hình đang rất nguy cấp. Ảnh: SCMP
Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lũ lụt đang xảy ra cùng lúc tại sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Thái Hồ... khiến tình hình đang rất nguy cấp. Ảnh: SCMP
Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lũ lụt đang xảy ra cùng lúc tại sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Thái Hồ... khiến tình hình đang rất nguy cấp. Ảnh: SCMP
Lên top