Mưa lũ hoành hành, Trung Quốc cấp hàng chục triệu USD để cứu trợ

Mưa lớn, lũ lụt tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực ở Trung Quốc trong vài ngày qua. Nguồn: CCTV.
Mưa lớn, lũ lụt tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực ở Trung Quốc trong vài ngày qua. Nguồn: CCTV.
Mưa lớn, lũ lụt tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực ở Trung Quốc trong vài ngày qua. Nguồn: CCTV.
Lên top